Szókincsháló 2018

A Magyar Pedagógiai Társaság SZÓKINCSHÁLÓ Szakosztályának
2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve

Szakosztályunk az elmúlt év során két új taggal bővült. A többség továbbra is bázisiskolánk, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola jelenlegi vagy nyugdíjba vonult pedagógusa. 
Véget ért egy négyéves ciklus, ezért döntéseket hoztunk a tisztújítás kérdéseiről. Ennek eredményeképp a tisztségeket ettől az évtől az alábbi tagjaink töltik be: Szakosztályi elnök: Turcsik Viktor Alelnök: Demeter Éva Titkár: Turcsik Katalin Küldöttek: Demeter Éva és Turcsik Viktor Szakmai Kollégiumba delegált tag: Turcsik Viktor 
2018. január 8-án meghívott vendégekkel kibővülve találkoztunk. Itt Varga Kornél jóvoltából megismerkedtünk Sofipedia nevű videószerkesztő programjának működésével és kihasználási lehetőségeivel, együtt ötleteltünk a szoftverben rejlő további fejlesztési lehetőségekre vonatkozóan. Február 7-én szűk körű ülést tartottunk Turcsik Viktor (szakosztályi elnök), Turcsik Katalin (szakosztályi titkár) és Varga Kornél jelenlétével. A megbeszélésen a február 26-i összejövetelt készítettük elő. 
2018. február 26-án Varga Kornél bemutatót és workshopot tartott a szakosztály megjelent tagjai és a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola pedagógusai számára. A résztvevők nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálták a Sofipedia szoftvert. E tesztelés során kiderültek olyan igények, amelyek a szoftver további fejlesztését teszik szükségessé. A továbblépés ebben az ügyben a következő évben várható, szeretnénk a Sofipedia segítségével olyan rövid videókat készíteni, amelyek az általános és a tantárgyi szókincsfejlesztést segítik. Továbbra is használtuk a – szintén Varga Kornél által fejlesztett – Movelex programot. Bővítettük azt a feladatbankot, amelyet e programhoz készítettünk. Olyan feladatlapokat készítettünk, amelyek nemcsak a Movelexhez, hanem önálló papír-ceruza jelleggel, fejlesztésre is használhatók. 
Tanári munkánk során lehetőségünk nyílt olyan társasjátékok kipróbálására (Alias, Tabu, Fedőnevek képekkel/szavakkal), amelyek a szókincset, illetve ehhez kapcsolódóan a nyelvi leleményt, a kreativitást, az absztrakciót, a feldolgozási sebességet, a lényegkiemelést vagy a logikus gondolkodást, összefüggések felismerését segítik.
Szeretnénk további tapasztalatokat szerezni ezekkel és további társasjátékok kipróbálásával, majd az így összegyűlt tapasztalatokat összegezni, megosztani és feldolgozni. A 2018-as év második felére alábbhagyott a szakosztály lendülete. 
Sajnos keveset léptünk előre azoknak a kommunikációs játékoknak az összegyűjtésében is, amelyek a szókincsfejlesztést célozzák. A gyűjtés elkezdtük, de még nagyon az elején tartunk, ennek megvalósítását a 2019. évre halasztottuk. 2019. januári elnökségi ülésünkön összegeztük az elmúlt év tapasztalatait és a második félévben jellemző passzivitás okait. 
Elhatároztuk, hogy a következő évben legalább két szakosztályi ülést tartunk, és nagyobb hangsúlyt fektetünk a tagság rendszeres mozgósítására. 
Tervezzük, hogy egy olyan szakmai programot tartunk, ahol előadásokkal és műhelymunkával is mélyítjük a szókincsfejlesztéssel kapcsolatos ismereteket és készségeket, és ahol szélesebb szakmai közönséget is megszólítunk. 
Bővíteni szeretnénk a kapcsolatainkat más szakosztályokkal, elsősorban a Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztállyal. Nagyon hasznosnak gondoljuk szakosztályunk honlapját, ezért fontosnak tartjuk eddigi tartalmait szélesebb körrel megismertetni, és ugyanakkor új tartalmakkal bővíteni. 
2019. január 15. 
Turcsik Viktor szakosztályi elnök

Kategória: Szókincsháló Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?