Szókincsháló – beszámoló és munkaterv

A Magyar Pedagógiai Társaság SZÓKINCSHÁLÓ Szakosztályának

2016. évi beszámolója és

2017. évi munkaterve

Szakosztályunk életében 2016. az első „tisztújítás” éve volt. Varga Kornél, eddigi szakosztályi elnök lemondott és a stafétabotot Turcsik Viktornak adta át. A leköszönő elnök kifejezte abbéli szándékát, hogy a közös munkát továbbra is támogatni kívánja, elsősorban informatikai fejlesztésekkel. Ezúton is köszönjük alapító elnökünk elszánt munkáját, továbbra is nagyon számítunk aktivitására.

Egyéb tekintetben az év a Szókincsháló Szakosztály számára meglehetősen eseménytelen volt. A tagok közül többen részt vettek a Magyar Pedagógiai Társaság 125. évfordulójához kapcsolódó eseményeken, rendezvényeken.

A következő évre szóló terveink kialakításakor két irányvonalat kívánunk követni, melyek azonban reményeink szerint mihamarabb össze fognak érni. Eddigi tevékenységünk alapjául – a Varga Kornél által fejlesztett rendszerező szoftver felhasználásával – tankönyvek szóanyagának digitális elemzését és ezzel összefüggésben diákok szókincsének tesztelését végeztük. Ezt a tevékenységet szeretnénk a jövőben kiegészíteni olyan pedagógiai műhelymunkával, amely a szakosztály legfontosabb célkitűzéséhez, a különböző korosztályi sajátosságoknak megfelelő, könnyen értelmezhető szövegek kialakításához visz majd közelebb bennünket. E műhelymunkát személyes egyeztető-tapasztalatmegosztó találkozókon és internetes felületek kihasználásával egyaránt tervezzük. A műhelymunka eredményeként létrehozott szövegeket az említett szoftver segítségével kívánjuk elemezni és továbbfejleszteni, majd a későbbiekben egy internetes megosztó felületen közzétenni.

Tervezzük továbbá szakosztályunk taglétszámának növelését és – ehhez kapcsolódóan – kommunikációs csatornáink bővítését, gazdagítását.

2017. január 24.

Turcsik Viktor, a szakosztály elnöke

Kategória: Szókincsháló Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?