Szomatikus Nevelés Szakosztály

Beszámoló 2016 és Tervezet 2017.

A Szomatikus Szakosztály 2016-os tevékenységében központi helyet foglalt el az ELTE Egészségfejlesztési Stratégia koncepciójának előkészítése, amiben a Szakosztály több tagja is tevékenyen részt vett. A koncepció előkészítése során áttekintettük a TÁMOP 6.1.1. projekt „Felsőoktatási Alprojekt” eredményeit, és különösen az Egészségfejlesztő Egyetem kialakítására vonatkozó javaslatokat. Foglalkoztunk a KKK-k ilyen irányú módosítására tett javaslatokkal is, ezeket igyekeztünk beledolgozni a javaslatba.

A Szakosztály munkájának középpontjában tehát elsősorban az egyetemi hallgatók szomatikus, és főleg egészségvédelmi nevelésének lehetőségei és feladatai álltak, közvetetten azonban foglalkoztunk azonban a közoktatási feladatokkal is, azáltal, hogy külön kérdéskörként tárgyaltuk az egészségvédelem és egészségnevelés kérdéskörének beillesztését valamennyi típusú tanárszak képzési anyagába is, azzal a kiemelt szándékkal, hogy ezt a kérdéskört a tanárok kiemelt feladatként kezeljék munkájuk során. Ez nem csak a kérdéskörben szakmailag képzett (pl. biológia, testnevelés, stb. szakos) tanárokra és tanítókra vonatkozik, hiszen például az osztályfőnöki munkának ez lényegi eleme lehet, illetve kellene, hogy legyen.

Véleményünkkel – inkább a kérdéskörben közvetlenül járatos tagok révén – hozzájárultunk a mindennapos testneveléssel kapcsolatos vélemények összegyűjtéséhez, illetve igyekeztünk ebben a témakörben hasznos javaslatokat is megfogalmazni.

A 2017-es évben kifejezett szándékunk a Szakosztály tevékenységének koncentráltabb és rendszeresebb megvalósítása, a vezetés és a tagok aktivitásának fokozása. A tervezett tevékenység középpontjában álló néhány fontosabb témakör:

  1. Amennyiben a Szenátus, mint remélhető, elfogadja az ELTE Egészségfejlesztési Stratégiáját, a Szomatikus Nevelés Szakosztály konkrét javaslatokat dolgoz ki mind az oktatók, dolgozók és hallgatók egészségnevelésével, mind pedig a tananyagok milyen irányú bővítésével kapcsolatban. Ebben a tevékenységben szándékunkban áll egy, vagy két konferenciát szervezni a Felnőttképzési, illetve a Felsőoktatási Szakosztályokkal közösen.
  2. Tervezzünk egy konzultációs megbeszélést a Gyakorló Iskolák testnevelő, illetve biológia tanáraival az iskolai egészségnevelés témakörében, ezen belül kiemelten a mindennapos testnevelésben rejlő lehetőségekről.
  3. A Szakosztály tervezi, hogy a Társaság más szakosztályai által az egészség-, illetve szomatikus nevelés témakörében, vagy azt is érintő kérdéskörökben szervezendő konferenciákon társszervezőként részt vesz, illetve tagjait a részvételre bíztatja.
  4. A Szakosztály 2017-ben kiemelt hangsúlyt helyez a rekreációs, illetve szomatikus nevelésben kiemelt szerepet játszó oktatási egységekkel, így a PPK ESI-vel, a TÓK Testnevelés Tanszékével, a BGGYK megfelelő egységeivel, illetve a Neveléstudományi Doktori Iskola Sport- és Egészségnevelési Programjával. Ugyancsak kapcsolatot kívánunk kiépíteni a most az ELTE-hez csatlakozó szombathelyi egységekkel. Támogatja a témakörben íródó TDK- és szakdolgozatok készítését, illetve az ilyen irányú doktori munkákat.

Budapest, 2017. február 11.

Dr. Bárdos György egyetemi tanár

a Szakosztály elnöke

Kategória: Szomatikus Nevelési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?