Tagság az Emlékbizottságban

Tagság az Emlékbizottságban

 

A KISS ÁRPÁD SZÜLETÉSI CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁGBAN 2007. JANUÁRBAN MEGALAKULT KISS ÁRPÁD EMLÉKBIZOTTSÁG TAGJAI
Ádám György Eötvös-dijas akadémikus, az MPT elnöke
Báthory Zoltán Kiss Arpád-díjas oktatáskutató, ny. helyettes államtitkár
Benő Kálmán ny. főtanács os
Bratinkáné Magyar Éva intézetigazgató
Buda András egyetemi adjunktus
Csillag Ferenc pedagógiai szakértő
Csonka Csabáné főtanácsos
Dobos Krisztina tanár
Donáth Péter főiskolai tanár
Falus Iván Kiss Árpád-díjas egyetemi docens
Golnhofer Erzsébet
Hudra Árpád újságíró, Kiss Árpád-díjas egyetemi docens
Gyurcsó Gyuláné intézetigazgató
Imre Éva iskolaigazgató
Jeney Lajos Ybl-díjas építész
Kádárné Fülöp Judit oktatáskutató
Kelemen Elemér főiskolai tanár
Kerekes Béla és Mária Kiss Arpád egykori munkatársai
Kiss Endre egyetemi tanár
Kozma Tamás egyetemi tanár
Loránd Ferenc tudományos főmunkatárs, az OKNT tagja
Mikonya György egyetemi docens, dékánhelyettes
Ollé János tanársegéd
Schüttler Tamás főszerkesztő
Szabó László Tamás tanszékvezető egyetemi tanár
Szabó Imre tanár, andragógus
Szüdi János államtitkár
Tibay András iskolaigazgató
Tomana Györgyi tanár
Tölgyesi József főszerkesztő
Trencsényi László az MPT ügyvezető elnöke, Kiss Árpád-díjas.

Az Emlékbizottság védnökséget vállalt a 2007. évi, a megemlékezést, a Kiss Árpád-i örökség felmutatás át szolgáló rendezvények és kezdeményezések felett, távlati feladatai közt a XX. század második fele nevelésügyének feltárását jelölte meg.

Felkérés Kiss Árpád Emlékbizottság tagságára

Kedves Barátunk, Tisztelt Kolléga!

2007-ben a neveléstudomány interdiszciplináris gondolkodásban elkötelezett szakmai csoportjai és szakemberei a közoktatás megannyi aktuális és fontos kihívására adandó válaszok keresése mellett is alkalmat találtak arra, hogy a példaadó szakember, Kiss Árpád születésének centenáriuma előtt tisztelegjenek.

A Magyar Pedagógiai Társaság a hagyományőrzést és a modernizációt egységben képviselő kivételesen nagy múltú civil szervezet. 2007-ben emlékezik meg újjáalakulásának 40. évfordulójáról. Nem véletlen egybeesés az, hogy ebben a 40 év előtti szakmai-társadalmi aktusban is fellelheti Kiss Árpád “szellemujjait”.

A Magyar Pedagógiai Társaságot alkalmas keretnek tekintjük arra, hogy (a Debreceni Egyetemen hagyományosan két évente sorra kerülő Emlékkonferencia között) lehetőséget teremtsen Kiss Árpád szellemi örökségének méltatására, nemkülönben – e feladattól elválaszthatatlanul – az 1945 utáni magyar nevelésügy még feltáratlan vagy aktuális tudományos viták kereszttüzében álló kérdéseiről diskurzus kezdeményezésére és lefolytatására.

Társaságunk eddig is működtetett olyan szervezeti egységeket (munkacsoportokat, munkabizottságokat), melyek tevékenységét a nevelésügy egy-egy nagyhatású alakja határozza meg. Szervesen illeszkedik ebbe a tradícióba és szervezetbe, hogy 2007-re Kiss Árpád Emlékbizottság létrehozását tervezzük.

Az Emlékbizottság a jubileumi feladatokon túlmenően is alkalmas lehet az említett funkciók ellátására.

Tisztelettel kérünk, vállalj szerepet és feladatot a szerveződő Emlékbizottság munkájában. Részvételi szándékodról a lenti címre várunk mielőbbi visszajelzést.

Baráti üdvözlettel, a közeli ünnepekre szóló jókívánságokkal
Kiss Endre és Trencsényi László

Kategória: Kiss Árpád Emlékév | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?