Tagtársunk levele

Egy pedagógiailag “közhasznú” társulat feladatát abban látom, hogy közelebb hozza egymáshoz a tanárképzés és a pedagógustársadalom mindennapi szükségleteit. A tanárképzés szakokra szabottan működik. A gyermek igényeit kielégíteni kívánó tanár sok olyan problémával küszködik, amelyek nem illenek bele szaktárgya kereteibe. Sokszor az egész tantestület is tehetetlen a gyermeki igények kielégítését illetően. Kell lenni olyan ismeretrendszernek is, ami tantárgyak felett áll.

AZ ismeretrendszer bővítését szolgáló eljárások között első hely a gondosan összeállított könyvespolc a legfontosabb. A könyvek lapozgatása közben felerősíthető az alkotási kedv. Barkácsolással kiegészíthetjük taneszközeinket. szervezetünk többnapos gyűjtőutakat. Fototechnikával pótolhatjuk az iskolakertet, begyűjthetők múzeumi, levéltári  adatok is.

Az 1986-ban az OPI által kezdeményezett “Megújuló iskola” mozgalom közelebb hozta egymáshoz az alkotó pedagógusokat. A Szentlőrinci Iskolakísérlet sok rokon vonást mutat az 1890-es évek gyűjtögető, taneszközöket fabrikáló, gazdálkodó pedagógusaival. A Magyar  Pedagógiai Társaság születése is erre az időszakra esik. Kérdés: mit őrzött meg ebből 120 év alatt? Lásd még a TapolcaiIskolamúzeum állandó kiállítását is – “Magyarország múzeumai” 266. oldalon.

Az alacsony támogatottság emlegetése betegség tüneteit hordozza. Egy 120 éves öreg aggastyán “Fázik” a színes fototechnikától, nem biztatja tagjait taneszközök fabrikálására, nem rukkol elő színes kiadványokkal, könyvkiadásokkal. Nem jöhetett létre  “Megújuló iskola” szakosztály. Hiányzik a “foto szalkosztály”…

A “Közhasznú” szerep betöltése “magújulás” nélkül nehézkes. Mintaképül szolgáljon  a gazdálkodás nagy mestere, Tessedik Sámuel. Sajnos a társaságnak még 120 év után sincsen egy széo, virágos parkkal, kerttel körülvett, az 9összes szakosztályt magába tömörítő központi székháza, kiadóhivatala. Behatolva a könyvpiacra nagyobb nyilvánosságot kaphatna a társaság. Lássák el a könyvesboltokat színes évkönyvekkel, pedagógiai enciklopédiával, nevelési szakkönyvekkel. Dolgozzák ki a Magyar Pedagógiai Társaság “életrajzát” a kezdetektől napjainkig. Egy példányi én is vennék belőle.

Kelte, 2012. január

Újévi üdvözlettel Kiss Ferenc, Tapolca

Ne feledkezzen meg a Társaság a számítógéppel nem rendelkező, mozgáskorlátozott veterán tagokról sem. Indítson a Társaság könyvesboltban is vásárolható előfizethető színes Évkönyvet.l

Kategória: Álláspont | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?