Tervek

Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztály
 2013. évi munkaterve

A Neveléstörténeti Szakosztály életét a 2013-as évben nagyrészt a konferenciák, a szakmai konzultációk és pedagógiai turizmus jegyében szervezett programok jegyében tervezzük. A szakosztály egyre nehezebb körülmények között végzi a munkáját.  Felsőoktatásban dolgozó tagjaink munkahelyi terhelése jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban, ráadásul az aktív tagok általában több egyesületnek, szervezetnek is tagjai. Szinte lehetetlen olyan időpontot találni, amikor a szakosztály minden tagja ráérne, ezért döntöttünk a tematikus munkacsoportok működtetése mellett.

1.     Folytatjuk a korábban megalakult tematikus munkacsoportok működtetését, esetleg sor kerülhet a tevékenységi kör bővítése.

 2.     Kezdeményezzük helytörténeti-iskolatörténeti csoportok alakulását. Igény esetén készséggel szerveznénk – az Országos Pedagógiai Könyvtárral és Múzeummal együttműködve – tapasztalatcserét, konzultációt, tanácsadást az érdeklődők részére.

3.     A Szakosztály tagjai számára a jövő évben is két szakmai utazást tervezünk, ennek helyszínét és programját a későbbiek folyamán dolgozzuk ki. Alapvetően olyan rendezvényt tervezünk, amelyben hangsúlyos szerepet kap egy levéltár bemutatása és konzultáció az ottani neveléstörténeti jelentőségű fondokról, továbbá a helyi oktatás-és iskolatörténeti emlékhelyek megtekintése szerepel majd a programban. A pedagógiai turizmus fontos része a szakosztály tagjai közötti személyes kapcsolat erősítése, tájékozódás egymás kutatómunkájáról.

4.     Folytatjuk tematikus foglalkozások és műhelymunka szervezését. Ebben az évben is foglalkozunk a neveléstörténet tárgy oktatásával, kiemelten kezelve az eredményesebb oktatást támogató multimédiás anyagok megismerését, esetleges cseréjét.

5.     Egy alkalommal nyilvános foglalkozást tartunk az új számítástechnikai eszközök neveléstörténeti alkalmazási lehetőségeiről, különös tekintettel a modern keresőrendszerek és az egyetemen hozzáférhető adatbázisok használatáról.

6.     Segítjük tanácsadással – szakdolgozatok és pályázatok elkészítésében – a neveléstörténet iránt intenzívebben érdeklődő tanárokat, hallgatókat, diákokat.

7.     A neveléstörténetből, művelődéstörténetből doktori dolgozatot készítők számára igény esetén szakmai fórumot szervezünk

8.     Folyamatos kapcsolatot tartunk az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottságával és más Szakosztályokkal.

9.     Lehetőségeink szerint – előadással, szimpóziummal, poszterrel –  részt veszünk szakmai konferenciákon.

10.  Igény esetén neveléstörténeti jellegű / évfordulóhoz kapcsolódó előadásokat, megemlékezéseket tartunk.

11.  A szakosztály fontos feladatának tekinti létszámának növelését az elkövetkező időben a Neveléstudományi Doktori Iskolában kívánunk fokozottabb „toborzási tevékenységet” kifejteni.

Hegedűs Judit                                 Mikonya György
titkár                                                      elnök

 

Kategória: Neveléstörténeti Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?