Változások

AZ OFI főigazgatója felmentette Mayer Józsefet – más, intézeti munkáinak sokasága miatt – az Új Pedagógiai Szemle főszerkesztői megbízatása alól. Helyette Takács Gézát, az “iskola vaskos bástyáinak” kritikusát, az “iskolapróza” elkötelezettjét, a “kiútkeresők” egyikét bízta meg. A mai napon ülésezett a szerkesztőbizottság is, mely egyhangú szavazással Kiss Endre egyetemi tanárt, a folyóirat fennmaradásának “eleven lelkiismeretét”, korábbi szerkesztő bizottsági elnököt “tiszteletbeli elnökké”, ugyancsak konszenzussal Halász Gábor professzort, oktatáskutatót a szerkesztőbizottság elnökévé megválasztotta. Az OFI kiadásában megjelenő, a szakmai szervezet (Magyar Pedagógiai Társaság) támogató részvételét élvező folyóirat tartalmi és formai megújulásáról esett szó a konstruktív megbeszélésen.
Kategória: ÚPSZ Szerkesztő Bizottság | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?