A Neveléstörténeti Szakosztály vázlatos munkaterve 2017-re

A Neveléstörténeti Szakosztály – a tagság igen nagymértékű munkaterhei miatt – alapvetően munkacsoportok formájában tevékenykedik.

2017. tavaszán szakosztályi gyűlést hívunk össze az ELTE TÓK Kiss J. altb. 40. szám alatti épületében. Tárgya a további feladatok megbeszélése, vállalások a szakosztály életében. Köszöntjük új tagjainkat és tájékozódunk arról, hogyan kapcsolódhatnának be a szakosztályi tevékenységbe.

A szakosztály továbbra is kezdeményezi, illetve részt vesz az aktuális évfordulós rendezvényeken.

Ismételten konferenciát szervezünk a neveléstörténet esetleg a neveléstudományi tárgyak tanításának módszereiről. A konferencia célja a neveléstörténet szerepének erősítése, a BA és Ma képzés tapasztalatainak felmérése, a problématörténeti megközelítés adta új lehetőségek számbavétele, az újabb módszertani megoldások bemutatása.

Előadásokra, szimpóziumokra készüléssel szorgalmazzuk tagjaink részvételét az Országos Neveléstudományi Konferencián.

Folytatjuk Pedagógiai turisztikai programunkat, ennek részeként levéltári és múzeumi foglalkozással összekapcsolt látogatást tervezünk. Erre az évre a komáromi-szőnyi római kori régészeti ásatás és katonai tábor megtekintése szerepel a programunkban. Esetleg sor kerülhet Szombathelyen az Iseum megtekintésére.

Ebben az évben tervezzük még a székesfehérvári játékkiállítás megtekintését szakmai konzultációval és esetlegesen a Pedagógiai Társaság veszprémi csoportjával beszámolunk új kutatási terveinkről.

Kiscsoportos formában levéltári műhelymunkára nyílik lehetőség, ugyancsak ilyen módon biztosítjuk az adatbázisok használatához szükséges információkat.

Iskolatörténeti-szekciónk kiemelt figyelmet fordít a helyi iskolatörténeti kiállítások anyagának megismerésére.

Tagjaink egy része részt vesz az MTA Neveléstörténeti Albizottsága munkájában és az annak keretében rendezett konferenciákon.

A szakosztály fontos feladatának tekinti létszámának növelését az elkövetkező időben a Neveléstudományi Doktori Iskolában kívánunk fokozottabb „toborzási tevékenységet” kifejteni.

A szakosztály vállalja a Magyar Pedagógiai Társaság újjáalakulásának 50. évfordulója alkalmából egy szimpózium fogadását, megtartását.

A reformáció éve alkalmából intézménylátogatást és ezzel kapcsolatos szimpózium megtartását kezdeményezzül.

Budapest, 2017. február. 13. Mikonya György Hegedűs Judit

elnök titkár

Kategória: Neveléstörténeti Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?