Vélemény az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának módosításáról

A kötelező érettségi tantárgykén minden szakközépiskolában végzős számára előírtak egy az ágazathoz illeszkedő szakmai érettségi tantárgyat. A vizsgakövetelményeket csak emelt szinten akarják megfogalmazni, vagyis a szakmai tantárgyból közép szinten nem lehet érettségi vizsgát tenni. Ez a józan ésszel és a hatályos érettségi rendelettel ellentétes. Teljesen indokolatlan, hogy miért írtak elő a négy kötelező érettségi vizsgatárgy mellé egy ötödiket a szakközépiskolások számára, hiszen a szakmai érettségi vizsgatantárgyból történő érettségi vizsga csak azon tanulók számára releváns, akik szakirányban szeretnének szakmai végzettséget szerezni az érettségi vizsga után, vagy szakirányban kívánnak továbbtanulni a felsőoktatásban. A végzős tanulók nem elhanyagolható százaléka azonban teljesen természetes módon pályát kíván módosítani, mert a szakközépiskola négy osztálya után meggondolta magát és más irányban szeretne továbbtanulni. Ezen tanulók számára a szakmai tantárgyból letett érettségi vizsga diszfunkcionális.

Semmivel nem indokolható az sem, hogy a szakmai tantárgy érettségi vizsgája kötelezően emelt szintű legyen. Ez nem illeszkedik az érettségi vizsga rendszerébe, ahol a tanulók maguk döntik el, hogy egyes tantárgyakból milyen szinten kívánnak érettségi vizsgát tenni. Emelt szintű vizsga letételének csak a felsőoktatási felvétel szempontjából van értelme, azért mert vagy a felsőoktatási intézmény ezt a felvétel feltételeként előírja, vagy azért, mert plusz pontszám jár érte. A szakközépiskolában érettségiző tanulók legalább 50%-a nem kíván a felsőoktatásban továbbtanulni, akkor miért kell nekik emelt szinten letenni a vizsgát? Arról a nem elhanyagolható tényről se feledkezzünk el, hogy ha az emelt szint, valóban emelt szintű követelményeket fogalmaz meg, akkor a tanulók jelentős része ezeknek a követelményeknek nem tud eleget tenni. Ha ez a szint nem valósan emelt szint, akkor miért kell így nevezni, hiszen ekkor devalváljuk az emelt szintű követelmények értékét az érettségi vizsgán.

További anomália az, hogy a szakközépiskolában érettségiző tanulók csak a szakirány szerinti felsőoktatási intézményekben jogosultak továbbtanulni. Ez semmivel sem indokolható, hiszen ezek a tanulók ugyanabból a négy közismereti tantárgyból tesznek érettségi vizsgát, mint a gimnáziumban végzettek. Az érettségi vizsga követelményei közép – és emelt szinten mindkét iskolatípusban ugyanazok. Ezért érthetetlen, hogy miért büntetjük a szakközépiskolás tanulókat, akik 14 évesen nem tudtak helyes pályaválasztási döntést hozni, miért akadályozzuk a 18 éves korban meghozott pályamódosítási törekvéseiket? Miért másodrendű a szakközépiskolában érettségiző diák?

Kérem Balog Zoltán miniszter urat valamint az EMMI vezetőit és munkatársait, hogy ne engedjék –az NGM és a kamara nyomására- az egységes magyar érettségi rendszert szétverni, ne hozzák hátrányos helyzetbe a szakközépiskolában érettségiző tanulókat. Az érettségi vizsga az Önök minisztériumához tartozik, a felelősség is az Önöké!

 

Bp. 2014. december 18.                                      Dr. Szenes György

Kategória: Szakképzési Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?