Vezetői Kollégium ülése 2018. szeptember 15.

Emlékeztető az MPT Vezetői Kollégium üléséről

 

2018. szeptember 15, META Don Bosco Szakközépiskola, Budapest

 

Képviseltette magát a Bács-Kiskun megyei tagozat, a Békés megyei tagozat, a Nógrád megyei tagozat, A Veszprém megyei tagozat, a Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért szakosztály, a Felnőttképzési szakosztály, a Gyermekérdekek szakosztálya-Korczak Munkabizottság, a Kerekgedei Makó Pál szakosztály, a Kisgyermeknevelési szakosztály, a Közösségpedagógia szakosztály, a Pályaorientációs szakosztály, a Mozgalompedagógiai szakosztály, a Szabadidőpedagógia szakosztály, a Szakképzési Kollégium, a Színes Húrok szakosztály, a Veszprém megyei tagozat.

Fábry Béla alelnök köszöntötte a májusi tisztújító küldöttgyűlés óta első ízben összehívott kollégiumi ülést.

Trencsényi László elnök vette át a szót. Napirend szerint a társaságnak közéleti szereplését helyezte fókuszba. Emlékeztetett a küldöttgyűlési állásfoglalás felhatalmzására, egy erőteljesebb, “karcosabb” szakmai érdekképviseletre, egyben az ehhez szükségszerűen társuló fokozott szakmai igényesség köveelményére. E két iker-pólust a szakosztályok, tagozatok ereje, stabilitása hitelesíti – tette hozzá, emlékeztetve a Vezetői Kollégium felelősségére.

Elmondta, hogy a nyárvég, koraősz teli volt kihívásokkal, melyre különbözőképpen reagált a társaság. Kitért az “óvodai nemzeti nevelés” deklarációjára adott erősen kritikus válasza körüli megnyilatkozásokra. Emlékeztetett arra, hogy az őt ért fenyegető, vádoló levél kapcsán az elnökség kizárta az etikai bizottság összehívásának szükségét, jelezte, hogy a maga módján “magánemberként” a Tani-tani oldalain elegáns választ adott a provokációra. Az oktatási-nevelési intézmények felszerelésjegyzékének bírálatára hivatalos felkérést kapott az MPT, a Kisgyermeknevelési szakosztály az óvoda területére, a többi intézmény esetére ő maga (korábban a “funkcionális eszközjegyzék” egyik készítőjeként) vállalta a válaszadást, ez egy korrekt szakmai dokumentumtervezet, néhány ponton igényelt árnyalást. Közben megkezdődött a NAT-előterjesztés vitája is. Jelezte a közte és Fábry alalnök közt – a NAT-vita jelentőségéről – kialakult termékeny sajtópolémiát. Kiemelte a Didaktikai szakosztály vállalását a vélemények összegzésére (emlékeztetőül: Molnár György szakosztályi elnök szeptember 17-ig vár észrevételeket, a  nyílt vitára a BME Q épületében szeptember 24-én kerül sor.)

Elmondta, hogy a hivatalos partnerkeresésben ragaszkodik az elnökség a közhasznúság, egyenlő távolságtartásra késztető elveihez. Így tárgyaltak a PDSz új elnökével a kölcsönös érdekeken és kompetenciákon alapuló együttműködésről, így lesz ez a PSz-szel is. A közeli napokban a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét fogadjuk.

E lépésekből kirajzolódnak a lehetséges modellek. E szerint: az elnökség vállalja a kapcsolattartást országos szervezetekkel, szükség esetén (vagy valamely szervezeti egység kidolgozott javaslatára) állást foglal szakmai kérdésekben.  (1)  szakosztály vagy tagozat folyamatosan kritikusan, de konstruktívan együttműködik főhatóság létrehívta munkacsoportban (Diszlexiás szakosztály  a fogyatékos nomenklatúra rendezésében, a Szakképzési kollégium – ha igényli – a Szakképzési Innovációs Tanács testületében;  (2) szakosztály vagy tagozat foglalkozik a kompetenciájába tartozó kérdéssel, készíti el állásfoglalását; (3) valóságfeltáró tevékenységet folytat,s ezt nyilvánosságra hozza (Közösségpedagógia szakosztály a “keresztény kultúra és a közösségpedagógia” valóságos összefüggéseiről – Sztéhló, Mustó Péter és a Fiúkfalva hagyományai alapján, Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság és Bács-Kiskun megyei tagozat a GYermeklét 2018 Konferencián végzi el a “szembenézést” a gyermekvilág kihívásaival; (4) hagyományőrzés, a múlt értékeinek feltárása, felmutatása hiteles elemzéssel Mozgalompedagógiai szakosztály Csillebérc ‘70 és Gyermekvasút ‘70 elnevezésű konferenciákkal; (5) közösségi szolgálatok elismerésével Mozgalompedagógiai szakosztály Vasvári diplomája, Bors néni oklevele – utóbbi laikusoknak, az egykori Makarenko Munkabizottság Petrikás-díja stb.; (8) Civil koordináció, önkormányzattal alakított együttmködés – Nógrád megyében; (7) közösségépítés, klubélet a Családpedagógusok és csatlakozott szervezeti egységek “Skype-nagyi” teadélutánja, neveléstörténészek kirándulásai stb.

A példatárhoz árnyalt illusztráció volt Kraiciné Szokoly Mária prezentációja az “MPT-ősz” eseményeinek három csokráról. Először a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány ünnepi programjához csatlakozott vállalásokat mutatta be, majd a nagyhagyományú “Ünnepnapok az életen át tartón tanulásért” rendezvénysorozathoz csatlakozott szervezeti egységek és partnerek gazdag programját. Végül más kiemelt eseményként szólt a mai Szakmai Kollégium jelentőségéről, a GYermeklét 2018 konferenciáról, végül a napokban zajló “Játssz velünk” napok programjáról (mindezek pontos listája napokon belül nyilvánosságra kerül). A szót Villányi Györgyné vette át, aki a Kisgyermeknevelési Szakosztály kezdeményezte Játéknapok jelentőségét méltatta, kiemelte az önkéntes csatlakozók és résztvevők növekvő számát. Előadását képekkel illusztrálta.

A hozzászólók közül Borbély-Pecze Bors Tibor (bár szkepszisét hangsúlyozta a kormányzati anyagok véleményezése hatását illetően) a DOS-projekt és a Digitális Munkaerőpiac tervezetéről készített szakosztályi kritikát emelte ki. Malatyinszky Szilárd Szent-GYörgyi Albertről készülő kötet tervét hozta szóba. Pálmai Zita veszprémi programmal egészítette ki a rendezvénytervet: a Kódvetők projetről tartanak bemutatót november 21-én. Nyilván valóan a Didaktikai szakosztály szeptember 24-iki nyílt NAT-vitája is szerves részét képezi a rendezvénysorozatnak.

 

Az elnöki,alelnöki zárszó kiemelte, hogy a társaság jelenlegi pénzügyi helyzete az erkölcsi és személyes támogatás mellett több mint korlátozottan tesz lehetővé pénzbeni támogatást. Utalt a decemberi ún. “éves levélre”, ahol – éppen a Felügyelő Bizottság javaslata szerint – a tagok erőteljesebb kérést olvashatnak a tagdíjfegyelem tartására (a 700 tagdíjfizetőt alig érjük el), illetve az “alvó tagokat” a társaság hitele védelme jegyében döntésre társasági identitásukat illetően.

Fábry Béla jelezte: a Vezetői kollégium következő ülését a fővárosban 2019 február 8-án 14 órai kezdettel tartja. Eddigre (január végéig) a szervezeti egységek beszámolóinak és terveinek az Alapszabály szerint be kell érkeznie az Irodára.

 

Lejegyezte Trencsényi László 

Kategória: Vezetői Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?