X. Kiss Árpád Konferencia

Kedves Kolléga!

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete és a Magyar Pedagógiai Társaság 2017. szeptember 22-23-án Debrecenben rendezi meg a Kiss Árpád Emlékkonferencia sorozat jubileumi, X. tudományos tanácskozását

Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei

címmel

http://www.kissarpadkonf.unideb.hu/

Konferenciánk az 1999-ben megrendezett I. Kiss Árpád Emlékkonferencia hagyományait kívánja folytatni: megnevez egy központi problémakört, de közös megbeszélések tárgyává szeretné tenni az aktuális pedagógiai gondolkodás, kutatás és gyakorlat valamennyi felmerülő problémáját.

1999-ben az Interdiszciplináris pedagógia; 2001-ben az Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma; 2003-ban Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma; 2005-ben az Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása; 2007-ben az Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai; 2009-ben Interdiszciplináris pedagógia, pedagógusok, értelmiségiek; 2011-ben Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai; 2013-ban Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés; s végül 2015-ben Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása címmel rendeztünk konferenciát.

A tömegkultúra minden eddiginél komplexebb és ellentmondásosabb rendszere, az oktatásügy és egyben az azzal szemben támasztott elvárások ugrásszerű mutációja, az internet, a kultúra új kódjainak, mítoszainak (és ellen-mítoszainak) megjelenése szakadatlanul újra alapozza az oktatásügyet.

A korábban megrendezett emlékkonferenciák már eddig is kiemelkedő számban és színvonallal foglalkoztak az informatikai eszközök oktatási részesedésének sokoldalú pedagógiai problematikájával. Napjainkra pedig a digitális technológiák alkalmazása az oktatás folyamatában megszokottá, olykor majdhogynem észrevehetetlenné vált, éppen ezért az informatikai eszközök egyre szélesedő használata a jelen egyik legaktuálisabb problémája.

Ezt az erőteljesen formálódó, újraalapozódó folyamatot középpontba állítva 2017-ben az

Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei

címmel hirdetjük meg a

jubileumi, X. Kiss Árpád Emlékkonferenciát,

melyre szeretettel várjuk!

Jubileumi rendezvényükkel szeretnénk méltó módon tisztelegni Kiss Árpád és kortársai előtt, ezért szívesen fogadunk ötleteket, felajánlásokat a konferencia keretén belül megrendezni kívánt eseményekhez.

Debrecen – Budapest, 2017. április 30.

Buda András, DE Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

Kiss Endre, ELTE BTK – OR-ZSE

Kategória: Kiss Árpád Műhely, MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?