Állásfoglalás a felsőoktatás akadálymentesítéséért a tanulói jogokért

Elnöki kísérőlevéllel kapta a címzett.

A Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért Szakosztály levele
Bódis József
oktatásért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztálya aggodalommal figyeli az egyetemi felvételik rendjében tervezett változást, amely feltételként jelöli meg a sikeres nyelvvizsgát.
A 2020. február 15-étől hatályos 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 23. §-ának (3) bekezdése szerint „Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki
a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és
b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.”
Ugyanennek a rendeletnek a 24.§ (4) bekezdése kimondja: „A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették.”


A fentiek alapján tisztelettel kérjük a főhatóság állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a középiskolai tanulmányaik során szakvéleményük alapján az idegen nyelv értékelése alól részben (pl. csak szóbeli vagy csak írásbeli számonkérés, illetve helyesírás értékelése alól) vagy egészben felmentett sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára a nyelvvizsga 2020-tól sem lesz követelmény az egyetemi felvételi eljárás során.
Az érintett tanulók legalább átlagos szintű intellektussal rendelkeznek, de részképesség-problémáik miatt alulteljesítenek egyes nyelvi készségek terén. Ez nem feltétlenül akadályozza meg őket abban, hogy teljesítsék a felsőfokú képzések és az azokhoz kapcsolódó szakmák követelményeit. Nyelvvizsga hiányában kizárni őket az egyetemi képzésekből diszkriminatív jellegű döntés lenne és súlyosan csorbítaná esélyegyenlőségi jogaikat.
2019. március 14.
Köszönettel:
Turcsik Katalin
elnök MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | A közvetlen link.

Állásfoglalás a felsőoktatás akadálymentesítéséért a tanulói jogokért bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Visszajelzés: "Nyelvvizsga hiányában kizárni a diszlexiás felvételizőket diszkriminatív döntés lenne" - Hírek érettségi tételek, kidolgozott jegyzet | Érettségi.com Érettségi 2019

Vélemény, hozzászólás?