Emlékeztető

az MPT 2017. 08. 25-i elnökségi üléséről

Jelen voltak: Benedek András, Trencsényi László, Kraiciné Szokoly Mária, Somogyi Zsuzsanna, Villányi Györgyné, Fábry Béla, az elnökség tagjai, Novák István, az FB elnöke

Távol voltak: dr. Bőszéné Szatmáry-Nagy Anikó, Karlovitz J Tibor, Szenes György

Az Elnökség a megbeszélés kezdete előtt testületileg részt vett egykori elnökünk Ádám György szültésének évfordulója alkalmából rendezett emlékező ünnepségén, XIII. kerületi lakóháza falán elhelyezett emléktábla koszorúzási ünnepén. Az ünnepen Trencsényi László idézte fel és méltatta Ádám professzor személyiségét.

 1. Trencsényi László a nyári eseményekre visszatérve két dolgot emelt ki.

Helyesnek bizonyult a jubileumi Staféta Tábor budapesti (csillebérci) helyszíne mellett dönteni. Ezt a részvételi adatok és az aktivitás is igazolta. Ugyancsak a korábbi gyakorlatot megerősítően helyesnek bizonyult, hogy a tábor programját tematikusan, egy szakosztály – jelen esetben a Diszlexiás gyermekek fejlesztéséért szo. – gesztorálásával szerveztük. Az Elnökség ezúton is köszönetét fejezte ki a tábor előkészítésében és lebonyolításában részt vett valamennyi kollégának. Az elnökség a sikeres rendezvény elemei közül külön is méltatta azt a párbeszédet, melyet az esélyegyenlőség kérdésében a CKP , a kormányzat és a Kereskedelmi- és Iparkamara részvételével sikerült létrehoznia. Szó esett a Pető András életútját elemző beszélgetés magas színvonaláról is.

A tábor eseményei közé tartozott a Fővárosi Tagozat újjáalakulása Egri Judit vezetésével.

Az előző tanév nagyobb volumenű pályázatának elszámolása rendben megtörtént, néhány apró hiánypótló kérésen túl érdemi észrevétel nem érkezett. Az FSZK által kiírt, egy nagyságrenddel kisebb pályázatra a Diszlexiás gyermekek fejlesztéséért szakosztály adott be pályázati anyagot, ami nehezen értelmezhető formai ok miatt nem volt sikeres.

2. Őszi kiemelt feladatok 

2.1  A szeptember 28-i, Vezetői Kollégiumi ülés  fő témája a 2018. évi tisztújító küldöttgyűlésre való tartalmi és szervezeti felkészülés. Az ezzel kapcsolatos előkészítő dokumentumot  az Elnökség elfogadta. Az Elnökség elvárja, hogy a megbeszélésen minden szervezeti egység képviselője jelen legyen. Egyben az Elnökség a Jelölést Előkészítő Munkabizottság tagjait is meghívja, és lehetőséget biztosít arra, hogy a JEMB tagjai a megjelentekkel előkészítő konzultációt folytassanak. Az A VK előkészítése Fábry Béla feladata.

2.2. A Staféta Táborban felvetődött őszi szakképzési konferencia kapcsán az Elnökség az alábbiak szerint foglalt állást.

 • Ősszel a hagyományos, az életen át tartó tanulást népszerűsítő programsorozathoz kapcsolódó  „road shaw” keretében – október 5-29. között – kell az a szakképzés témáját is napirendre venni. A téma a győri, szombathelyi, egri és budapesti programokon önálló programelemként jelenjen meg. A program előkészítése érdekében szeptember 14-én 16.00-kor Benedek András elnök úrnál – a BME Q épületi irodájában – megbeszélésre kerül sor. A road show e programelemének előkészítését Kraiciné Szokoly Mária és Somogyi Zsuzsanna vállalta.
 • 2018 télutóján – javasolt időpont február -, figyelemmel a modern kori szakképzési törvény elfogadásának 25. évfordulójára is, figyelembe véve a road show-program tapasztalatait is, kezdeményezzünk szakképzési konferenciát, melynek keretében az MPT tárgyszerű elemzésekkel, tényekre alapozott értékelésekkel járul hozzá a szakképzés folyamatainak alakításához. A konferencia előkészítése érdekében, az együttműködési készség korábbi tapasztalatára építve, fel kell venni a kapcsolatot az NGM és a MKIK képviselőivel. E feladatot Benedek András elnök úr vállalta.
 • Az őszi az életen át tartó tanulást népszerűsítő hagyományos programsorozatra hagyományos és új elemekkel október 5. és 29. között kerül sor.  Az együttműködést, felajánlott programokat Kraici Mária alelnök koordinálja.
 • A tanév-előkészítő megbeszélések során merült fel egy új szakmai kérdés megvitatásának ügye: a média, a pedagógia sajtó  szerepe az nevelésügyben  E tárgyban Villányi Györgyné és Trencsényi László folytattak megbeszéléseket. Az Elnökség felhatalmazta őket, hogy a média-szakemberekkel folytatott megbeszéléseik alapján később adjanak tájékoztatást, tegyenek javaslatot arra, hogy az MPT a témával hogyan foglalkozzon, az érdekeltek elköteleződése esetén szóba jöhet a Pedagógiai tájékoztatási szakosztály újjáélesztése.  (Az ÚPSZ-szel alakuló együttműködés jele az is, hogy a legutóbbi szám kezdeményezésünkre kiemelten foglalkozik a társaság iniciálta Gyermekbarát-centenáriummal.)

2.3. Kritikus szervezeti egységek ügye

 • Veszprém megyei tagozat – a nyár elején tartott előkészítő megbeszélés alapján szeptember 22-én kerül sor programra, ahol tartalmi témák – képek a veszprémi tagozat történetéből, a Veszprém megyei titok – sikeres nevelési-oktatási intézmények Veszprém megyében – mellett sor kerül a tagozati vezetőség újjáválasztására is.
 • Neveléselméleti szakosztály –  szeptember 15-én Szentlőrincen kerül sor Gáspár László munkásságát méltató konferenciára, ami egyben a szakosztály revitalizálódásának eseménye is lehet.
 • Dél-Dunántúli tagozat – szeptember 5-én kerül sor szakmai programra a pécsi egyetemen, ahol a tagozati vezetőség kérdése is napirendre kerülhet.
 • A Nemzetiségi nevelési szakosztály október 16-20. között szervez szakmai programot Pécsett. ennek alapján úgy tűnik, a nyárelői kezdeményezés sikeresnek bizonyult.
 • A Somogy megyei és BAZ megyei tagozat, a Neveléstörténeti és a Családpedagógiai szakosztályok nem kívánnak beavatkozást, de az Elnökség javasolja e szervezeti egységek munkájának kiemelt figyelemmel követését, megoldáskísérleteik támogatását.

3. Egyebek

 • Villányi Györgyné tájékoztatta az elnökséget, hogy a Játéknap iránt, a korábbi sikerek alapján jelentős érdeklődés mutatkozik, a szeptember 16-ra tervezett program előkészítése rendben zajlik.
 • A Kisgyermeknevelés c lap  anyagi helyzet ismertetve Villányi Györgyné tájékoztatta az Elnökséget, hogy egy új finanszírozási konstrukció keretében a lap működésének e feltétele biztosítottnak látszik. Amennyiben az egyeztetések eredményre vezetnek az Elnökséget a részletekről tájékoztatni fogja.

Az Elnökség következő ülését 2017. szeptember 25-én 15.00-kor tartja az MPT székhelyén.

Budapest, 2017. augusztus. 26.

Az emlékeztetőt Fábry Béla készítette.

 

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?