MOPED 2018/19

 

BESZÁMOLÓ és MUNKATERV

2018 – 2019.

A 2018. év szakosztályi tevékenységének értékelése

 1. A szakosztály 2018. évi munkatervi célkitűzéseit nem sikerült megvalósítani
 2. Továbbra is súlyos – immár a szakosztály létét fenyegető – gond a taglétszám csökkenése, az elöregedés, ill. az új tagok bevonására irányuló kísérletek kudarca.
 3. A taglétszám csökkenésének természetes következménye a még aktív tagok terhelésének jelentős növekedése. Különösen súlyos helyzetet teremt ez abban az esetben, ha – miként 2018-ban is – nem tervezett, külső feladatok megoldása köti le a szakosztály egyébként is szerény aktív kapacitását.
 4. Részben az előzőkből adódóan az év során szakosztályi ülést nem tartottunk, az utolsó (értékelő-tervező) szakosztályi ülésünk 2017. december 4-én volt.
 5. Alkalom hiányában 2018-ban sem sikerült átadni a 2017-ben odaítélt Vasvári Diplomát. Részben e miatt, részben azért, mert szakosztályi ülés hiányában ilyen értelmű döntés nem is születhetett, 2018-ban nem id döntöttünk új Vasvári Diploma adományozásáról.
 6. A Bors néni Emléklap továbbra is vállalhatóan jó kezdeményezés, azonban részben a már említett okok miatt, részben a javaslattevő szervezetek számának csökkenése miatt 2018-ban nem sikerült Emléklapokat átadni. 
  1. Az MPT Gyermekérdekek Szakosztály – Korczak Munkabizottságával és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködve részt vettünk a Janusz Korczak Jozki, Jaski i Franki c. művének magyar nyelvű kiadását célzó projektben.
  2. Az elmúlt év egyik kiemelt projektje volt a május 30-án – számos szervezettel együttműködve – a Wesley János Lelkészképző Főiskolán Holnapra távol… címmel megrendezett táborozáspedagógiai konferencia előkészítésében, lebonyolításában, valamint a konferencia anyagát (is) összegző A komfortzónán is túl… c. kötet megjelentetése. Szakosztályunk tagjai a teljes folyamatban aktívan részt vettek.
  3. A csillebérci Úttörő Köztársaság megnyitásának 70. évfordulója alkalmából – a Magyar Úttörők Szövetségével és a Múltunk Öröksége Alapítvánnyal közösen – találkozót szerveztünk. A november 20-ai rendezvényen dokumentumfilmek illusztrálták a „hőskort”, Rácz Péter, az Úttörőszövetség ügyvezető elnöke tartott tájékoztatót a jelenről és a jövőre vonatkozó tervekről, és ez alkalommal került sor dr. Tóth József tagtársunk Csillebér 1948-2018 c. kötetének bemutatására, amely a Mozgalompedagógiai füzetek sorozat 12. köteteként jelent meg.
  4. Ily módon legalább részben teljesítettük a 2018-ra tervezett feladatok közül a sorozat új kötetének megjelentetését célzót, még ha nem is a tervezett témában, amely így egyelőre továbbra is várat magára.

 1. Célok, feladatok:
  1. Mindenekelőtt szakosztályi ülésen kell megvizsgálni, van-e létjogosultsága a szakosztály további önálló működésének. (Egyéb lehetőségek: megszűnés, egyesülés a 2018-ban alakult Közösségpedagógiai Szakosztállyal, esetleg a Szabadidő-pedagógiai Szakosztállyal.) E szakosztályi ülésre március 31-éig sor kerül, az időpont meghatározása további egyeztetést igényel.
  2. További feladatainkról az 1. pontban említett szakosztályi ülésen döntünk – feltéve, hogy a szakosztály a további önálló működés mellett foglal állást.

 

 

 

Budapest, 2019. január 14.

 

 

                                                                                                           Révész György

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?